پرداخت ما به التفاوت توسط مشتریان

 

واریز مبلغ مشخص به منظور پرداخت ما به التفاوت به فروشگاه MaxBax

گاهی شرایط تعویض محصول یا دلایل دیگر، که موجب پرداخت مبلغی برای تسویه حساب می شود که ما در این صفحه، آن را برای شما در سایت فروشگاه مکس بکس فراهم نموده ایم.

موارد زیر را پس از پرداخت نزد خود برای پیگیری نگه دارید:

   • نام

   • نام خانوادگی

   • شماره پرداخت (شماره سفارش شما در این پرداخت)

   • پرداخت ما به التفاوت توسط مشتریان

   • تاریخ و ساعت تراکنش

[su_members message=”ادامه مشاهده محتوی فقط برای مشتریان مجاز است. لطفا %login% کنید.” color=”#ee8106″ login_text=”ورود” login_url=”https://maxbax.com/my-account”]پرداخت آنلاین[/su_members]